Om oss

Staffanstorps Hundklubb startade redan 1974 som en självständig förening.

På den tiden tränades framför allt lydnad, spår, skydd och andra bruksgrenar. Det var framför allt hundar av de klassiska bruksraserna som tränade, men nu ser det helt annorlunda ut. Nya sporter och hundrelaterade aktiviteter har utvecklats och alla raser, även blandraser får lov att tävla i de olika grenarna.
Staffanstorps Hundklubb startades som en klubb öppen för alla, oavsett ras eller träningsintressen, och så är det naturligtvis fortfarande. 

Genom åren har vi introducerat nya hundsporter i vårt kursutbud så som agility, rallylydnad, nosework och draghundsport. Men en bra grundträning är fortfarande avgörande och därför erbjuder vi även flera valp- och vardagslydnadskurser varje år.

Vi är även nya medlemmar i Svenska Draghundsportförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet. Draghundsporten är fortfarande ny för oss men vi hoppas på att kunna utveckla den inom klubben under de kommande åren. 
Klubben är även godkänd arrangör av doftprov och tävlingar inom Svenska Nose Work klubben.
Vi arrangerar även olika event under året; som till exempel tävlingar, medlemskvällar, föreläsningar och vårt populära firande av Hundens Nationaldag varje sommar.

Hoppas att vi ses nere på träningsbanan!

Kontakta oss: 

Du kan kontakta styrelsen på styrelsen@staffanstorpshundklubb.se

För medlemsfrågor: medlem@staffanstorpshundklubb.se

För ekonomiska frågor: kassor@staffanstorpshundklubb.se

Valberedningen: valberedningen@staffanstorpshundklubb.se

Tävlingskommittén: tavling@staffanstorpshundklubb.se

Webmaster: webmaster@staffanstorpshundklubb.se

För kursfrågor: kontakta respektive instruktör

SHK:s värdeord och värdegrund

Samarbete

Genom uppmuntran, glädje och tydliga ramar strävar SHK efter att skapa ett gott samarbete mellan hund och förare. Klubbens önskan är även att alla medlemmar skapar en öppen och tillåtande atmosfär, där samarbete sker på ett respektfullt och förlåtande sätt och där alla gör vad de kan för att hjälpa klubben och varandra, så mycket det är möjligt.

Hjärta

Hos SHK är alla välkomna, såväl unga som gamla, nybörjare eller erfarna hundförare. Alla raser oavsett storlek, ras eller ålder får vara med. Klubben erbjuder ett brett utbud av aktiviteter, med något för alla. SHK är klubben med ett stort hjärta för både hundar, hundförare och medlemmar och alla förväntas bemöta andra på samma sätt som man själv önskar bli bemött.

Kunskap

SHK arbetar gemensamt, mot samma mål, för att utveckla klubben och dess medlemmar, samt för att alla ska kunna nå positiva resultat med sina hundar. Instruktörerna fortbildas löpande och uppdateras med ny kunskap för att kunna sprida detta vidare till likasinnade. Fakta ihop med erfarenhet skapar en enorm kunskapsbank och den utökas ständigt för alla att ta del av.

Våra instruktörer

Vi tränar våra hundar med positiva förstärkningar eller så kallade mjuka metoder där vi belönar önskvärt beteende i stället för att bestraffa oönskat beteende. Våra kurser bygger på att forma hunden till en harmonisk och trevlig individ, samt för ett gott samarbete mellan förare och hund oavsett om man tränar på elitnivå eller för hemmabruk.

Våra instruktörer är välutbildade med flera års erfarenhet av att både hålla kurs och att träna och tävla med egen hund.
De vidarutvecklar sig ständigt för att kunna erbjuda våra medlemmar en så bred och varierad träning som möjligt, men också för att hålla dem uppdaterade med den senaste utvecklingen inom de olika hundsporterna. 

Isabelle Athle

-Agility-

isabelle@staffanstorpshundklubb.se

Agilityinstruktör för Staffanstorps hundklubb. Började som valp och vardagslydnadsinstruktör.

Jag tävlar själv klass 3 agility med min Volpino Italiano Lumi.  Vi har testat på lite andra aktiviteter, bland annat lydnad, rally, nosework, fjällvandring, bergsbestigning och utställning. Lumi är även utbildad besökshund inom skola, vård och omsorg vid Svenska Terapihundskolan och har jobbat inom äldrevården.
Jag har gått många kurser några av de tränare jag senast gått för är, Eva Marie Wergård (Mental tränare), Ina Himla (Världsmästare 2018), Anastasiia Egorova (Ryska landslaget), Enya Habel (Svenska Landslaget) och Tamás Tráj (Ungerska Landslaget). Hoppas vi ses på agilitybanan!

Annika Ingvarsson

-Agility-
annika@staffanstorpshundklubb.se

Utbildad valp och allmänlydnadsinstruktör inom IMMI (2004)
Utbildad hundpsykolog/problemhundsutredare inom IMMI (2006)
Certifierad Canis klicker-tränarutbildad (2007-2008)
Diverse utbildningar inom agility (2001-2021)
Tränar och tävlar aktivt i agility klass 3 med mina pudlar som är 4 och 8 år gamla. Utöver det aktiveras mina hundar med viltspår, nosework, klick och tricks samt dagliga rundor i skogen.

Håller för tillfället kurser i AGILITY!

Malin Larsson

-Agility-

malin@staffanstorpshundklubb.se

Jag heter Malin Larsson och håller bland annat kursen Agility avancerad i Staffanstorps  hundklubb . Under mina år inom klubben har jag glädjen att få följa många olika ekipage.  Agility växer och utvecklas hela tiden . Det är en idrott för alla oavsett ålder, kön eller hund som vill ha roligt ihop.
 
Jag har 2 st bordercollies och 1 dvärgpudel som alla tränar agility och tävlar. Vi har tävlat landet runt och deltagit på SM flertal gånger med bästa resultat sm guld Lag 2018.
Varför jag brinner för agility är glädjen i att utvecklas med hunden och ha roligt tillsammans.

Sandra Larsson

– Agility – Valpkurs – Vardagslydnad –

sandra@staffanstorpshundklubb.se

Jag har varit instruktör hos klubben sedan 2017, är mest aktiv som agilityinstruktör men håller även valp och vardagslydnadskurser. Jag är utbildad A1 instruktör och även diplomerad hundinstruktör.
 
Som instruktör brinner jag för att se hur samarbetet mellan förare och hund förstärks genom träning. Alla hundar är individer och föredrar olika former av belöning och mitt mål är att tillsammans med föraren hitta just detta. Då kan man skapa magi tilsammans!
 
Jag har tre stycken bordercollies som jag tränar och tävlar inom agility. De är mina bästa motivationskompisar till att jag alltid kommer vilja utvecklas och lära mig mer.

Ina Malmkvist

– Valpkurs – Vardagslydnad – Hoopers – HLR – Agility – Styrketräning

Jag har varit instruktör i klubben sedan 2015. Innan dess har jag varit instruktör inom SBK och på andra privata hundklubbar.
Jag har en A1 utbildning i grunden (agilityinstruktör steg 1), är tävlingsledare i agility, hoopersinstruktör och sttyrkeinstruktör men har även gått utbildningar inom valp/vardagslydnad, etologi (beteende) och cirkulatorisk massage och stretching.

Jag älskar att det finns så mycket man kan göra tillsammans med sin hund och därför lägger jag stor vikt på att man har ett bra samarbete och kommunikation med sin hund. Det ska vara roligt både för en själv och för hunden oavsett om det handlar om SM i agility eller bara en promenad i parken. 

Själv tränar jag agility, nosework, rallylydnad, hoopers och lite spår med mina egna hundar. 

Jag håller valpkurser, vardagslydnad, hoopers, agility och HLR-kurser.

Då jag jobbar inom djursjukvården håller jag även ibland små föreläsningar på klubben.

Frida Irénesdotter

– Agility –

frida@staffanstorpshundklubb.se

Jag har tränat och tävlat agility sedan 2014 och utbildade mig till A1 instruktör 2015.
Jag har deltagit på Agility SM 2019 men även kvalat till Agility SM 2020, både individuellt och i lag. 
 
Jag har två border collies som är mina absolut bästa tränings kompisar. 
Jag som instruktör tror på att alla kan utföra agility men att vi så väl hund som förare har olika förutsättningar. Detta tycker jag är en del av charmen med sporten och jag tycker att det är roligt att hitta lösningarna som fungerar för varje ekipage. 
Agility är för alla. 

Ingela Sjögren

– Rallylydnad – Nosework –

ingela@staffanstorpshundklubb.se

Jag har en ganska lång erfarenhet av att träna och tävla med hund. Just nu tävlar jag rallylydnad och Nosework med min pyrre Impa.

Vi är även smått aktiva i lydnad, spår och personsök. I Staffanstorps hundklubb håller jag kurser i Rallylydnad och Nosework.

Styrelse

Du kan kontakta styrelsen på styrelsen@staffanstorpshundklubb.se

För medlemsfrågor: medlem@staffanstorpshundklubb.se
För ekonomiska frågor: kassor@staffanstorpshundklubb.se
För kursfrågor: kontakta respektive instruktör

Ordförande
Kassör
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
Suppleant
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Valberedning

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen.

Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Du kan kontakta valberedningen på valberedningen@staffanstorpshundklubb.se

Årsmöte

Årsmöte är planerat till måndagen den 11/3 2024 kl 18:30 i Hemvärnsgården i Kyrkheddinge.

Staffanstorps Hundklubb kallar till årsmöte i början av året. Kallelsen skickas ut senast 3 veckor innan mötet och dagordningen presenteras på hemsidan. 
Medlemmar och familjemedlemmar från 15 år har rösträtt.

Stadgar

§1   Staffanstorps Hundklubb (SHK) är en självständig förening med ändamålet att samla personer med hundintresse. Genom kurser och sammankomster vill klubben ge en ökad kännedom om hundens beteende, så att hunden och familjen får den största glädjen tillsammans. Vidare ska klubben verka för en större förståelse för hunden i samhället. SHK ska verka för att alla ska känna sig inkluderade i klubben.

SHK ska särskilt beakta djuromsorgen och verka för god hundhållning och gott djurskydd.


§2   Klubbens namn är Staffanstorps Hundklubb.
Klubbens organisationsnummer är 802440-9578.
Klubben har sin hemort/säte i Staffanstorps kommun.


§3 Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska Draghundsportförbundet (SDSF)
SHK är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Som medlemsförening i Svenska Draghundsportförbundet skall SHK i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom RF:s och på vilka SDSF stadgar bygger.

Som tävlingsarrangör i Svenska Nose Work Klubben skall SHK i sin verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom SNWK och varpå dess stadgar bygger.


§4 Enskild person som erlagt medlemsavgift är medlem i hundklubben. Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över i enlighet med Svensk Djurskyddslag.


§5 Full medlemsavgift erläggs av enskild medlem. Om flera personer i samma hushåll (folkbokförda på samma adress) är medlemmar i klubben behöver minst en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar kan betala av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift.


§6  Medlemsavgiftens storlek beslutas på ordinarie årsmöte. Medlem som erlagt medlemsavgift är medlem i föreningen från betalningsmånaden t.o.m. samma månad året därpå.


§7  Rösträtt tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift enligt § 6, och fyller minst 15 år innevarande kalender år. Familjemedlem kan ej inväljas i styrelsen. I övrigt räknas familjemedlem som enskild medlem. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.


§8  Medlem som inte har erlagt medlemsavgiften enligt § 6 eller handlat i strid mot klubbens intresse eller brutit mot dess stadgar, kan av en enhällig styrelse uteslutas ur Staffanstorps Hundklubb.


STYRELSEN

§9  Staffanstorps Hundklubbs angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, fyra eller sex ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Ledamot och suppleanter i styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte av röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den ersättare som enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.


§10 Styrelsen bör sammanträda tio gånger per verksamhetsår på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av samtliga ledamöter är närvarande. Ordinarie ledamot kallar själv suppleant vid förhinder.


§11 Styrelsen ska arbeta för Staffanstorps Hundklubbs verksamheter och tillvarataga dess intressen. Ordföranden är hundklubbens officiella representant, leder styrelsens arbete och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut.


§12  Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.


§13  Under styrelsen kan det finnas en särskild ungdomskommitté.

Kommittén ska bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande.


MÖTEN

§14  Ordinarie årsmöte ska hållas före 15:de mars varje år. Kallelse till detta ska skickas ut via hemsida och e-mail senast tre veckor före mötet. Utöver det ordinarie årsmötet kan medlemsmöten hållas.


§15 Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade (se §7) medlemmar som är närvarande.


§16   På ordinarie årsmöte ska följande ärende i första hand behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd – justeras löpande.
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare för årsmötet. Vilket direkt justeras.
 3. Val av två justerare, att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet. Justerarna är rösträknare vid eventuell votering. Vilket direkt justeras.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsår.
 8. Revisionsberättelsen.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av styrelse:
  – ordförande, för en tid av 1 år
  – ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år varav hälften väljs vart annat år. Ledamot som avgår i förtid sker ett fyllnadsval på 1 år
  – två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
 11. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år; i detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter inte delta.
 12. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en är sammankallande.
 13. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 14. Medlemsavgiftens storlek för både medlem och familjemedlem.
 15. Fastställande av arvoden.
 16. Styrelsens budgetförslag för kommande räkenskapsår.
 17. Inkomna motioner och propositioner. 

§17   Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Motioner med förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet. Enskilda styrelsemedlemmars avsägelser av sina uppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast 31 december.


VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§18  Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande årsmöte. Räkenskapsåret är lika med kalenderåret. Styrelsen ska tillhanda hålla räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsregister, inventarieförteckningen mm) till revisorerna senast 5 veckor före ordinarie årsmöte.


§19 Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper, samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte. Årsmöteshandlingar ska vara tillgängliga SHKs medlemmar senast 5 dagar före ordinarie årsmöte.


BESLUT

§20  Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som nämnes i § 21 och § 22 – genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, ska det förslag gälla, som biträdes av mötesordföranden. Vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag alternativt vid digitalt årsmöte sammanfatta vad som beslutats av mötesordförande.


STADGEFRÅGOR

§21   Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut med 2/3 majoritet (av närvarande medlemmar) på två allmänna möten, med minst en månads mellanrum. Ett av mötena ska vara ordinarie årsmöte.


§22    Beslut om Staffanstorps Hundklubbs upplösning ska behandlas som i § 21 men med ¾ majoritet (av närvarande medlemmar). Behållna medel skänkes till organisation, som på ett förtjänstfullt sätt gagnar hunden. Avgående styrelse tar beslut.


§23  Styrelsen är ansvarig för att ovannämnda stadgar finns tillgängliga för föreningens medlemmar.