Klubbmästerskap

Varje höst anordnar klubben klubbmästerskap i rally-lydnad och agility för alla medlemmar och familjemedlemmar i Staffanstorps Hundklubb. 

Samtidigt vill vi motivera och engagera nya tävlings-ekipage genom att anordna grenen ”kommande stjärna”.

Läs gärna mer om tävlingarna här nedan.

Hundens nationaldag

Varje sommar firar vi hundens nationaldag. Vi öppnar våra grindar och bjuder in allmänhet och medlemmar för en dag i hundens tecken. 

Exempel på aktiviteter som ingått i Hundens Nationaldag tidigare år: 

 • Lotteri
 • Tipsrunda
 • Uppvisning av agility, rallylydnad och nosework
 • Prova-på i rallylydnad och drag
 • Tunnelrace
 • Massor av olika lekstationer för förare och hund, några exempel är:
  Leta godis i bollhav
  Balansboll
  Miljöbana
  Krypa
  Fånga 
  Åka skottkärra
  Sökövningar
  och många fler

Regler

Regelverk för anordning av klubbmästerskap i agility, Staffanstorps Hundklubb 

  

Inbjudan/Anmälan 

 • 1. Klubbmästerskap i agility anordnas inom Staffanstorps Hundklubb (SHK) en gång per år senast i September månad och är indelat i ett klubbmästerskap (KM) samt “kommande stjärnor” (KS).
 • 2. Mästerskapet annonseras på hemsidan ochfacebooki god tid (minst 3 veckor) 
 • 3. Anmälan och startavgift ska vara klubben tillhanda senast 2 veckor före tävlingsdagen, anmälan är bindande.
 • 4. Startavgift för KM och KS bestäms av styrelsen för aktuellt år. 

 

Krav för deltagande 

 • 5. Förare måste vara medlem i SHK, antingen huvudmedlem eller familjemedlem. 
 • 6. Förare får lov att delta med flera hundar.
 • 7. Deltagare ska under mästerskapet hjälpa till med olika funktionärsysslor. 
 • 8. Hunden måste vara minst 18 månader gammal senast på dagen för tävlingen för att delta i KM. Hunden måste vara minst 15 månader gammal senast på dagen för tävlingen för att delta i KS. 
 • 9. Hunden startar i storleksklass enligt officiella agilityregler men ett officiellt mätintyg är ej krav. 
 • 10. Hund som erhållit pinne i officiell agilitytävling (inklhopp) äger ej rätt att delta i KS med undantag om föraren är under 12 år. Hund som ej erhållit pinne äger rätt att delta i både KM och KS. 
 • 11.Löptikäger rätt att delta i samtliga klasser, men startar sist oavsett storleksklass. Löptik får i övrigt endast vistas inom anvisat område. Information om löptiks deltagande ska meddelas senast dagen före tävlingsdatum.  

 

Regler 

 • 12. KM och KS döms enligt officiella regler. 
 • 13. Startordning presenteras på plats på tävlingsdagen. 
 • 14. Tävlingen döms av en domare. Denne behöver ej vara auktoriserad men ska inneha motsvarande kunskaper. Domaren får ej döma egen(na) hund(ar). Banorna behöver inte ritas av samma domare som dömer mästerskapet, men får ej ritas av någon som deltar i mästerskapet. 
 • 15. KM består av ett agility- samt ett hopplopp i öppenklass (likvärdigt med officiell klass 2). Det totala sammanlagda resultatet räknas.
  KS består av ett hopplopp i blåbärsklass (endast tunnlar och hopphinder) som springs två gånger. Det bästa individuella resultatet räknas.  
 • 16. Alla storleksklasser springer på samma banor, med samma referenstid men hinderhöjd enligt officiella regler. I KS tävlar alla på den lägsta officiella hinderhöjden i respektive storleksklass. 

 

Resultat 

 • 17. KM: Ekipaget med det bästa totala resultatet i varje storleksklass blir utnämnd till klubbmästare. Om ett likaläge uppstår utnämns ekipaget med det bästa resultatet i agilityloppet.
  För att bli utnämnd till klubbmästare måste man ha ett godkänt resultat (ej disk) i båda lopp. Om ingen i storleksklassen har två godkända lopp, utses ingen klubbmästare i klassen.  
  Rosett och pris tilldelas 1:a, 2:a och 3:e placering.  
  Klubbmästare tilldelas även ett mästerskapsdiplom. Fotografi på klubbmästarna kommer att presenteras på klubbens hemsida och facebooksida, samt hängas upp i klubbstugan.  
 • 18. KS: Ekipaget med det bästa resultatet i varje storleksklass blir utnämnd till klassens Kommande stjärna.
  Vinnaren tilldelas en rosett och pris. 

 

Övrigt 

 • 19. Alla deltagare och övriga funktionärer erhåller fika i form av en dricka och en korv eller liknande förtäring. Övriga personer som ej deltar i mästerskapet kan köpa fika enligt prislista på plats. 
 • 20. Vid ett totalt antal deltagare om mindre än 10 ekipage äger styrelsen rätt att ställa in mästerskapet.

Regelverk för anordning av klubbmästerskap i rallylydnad, Staffanstorps Hundklubb 

  

 Inbjudan/Anmälan 

 • 1. Klubbmästerskap i rallylydnad anordnas inom Staffanstorps Hundklubb (SHK) en gång per år under september eller oktober månad och är indelat i ett klubbmästerskap (KM) samt “kommande stjärnor” (KS).
 • 2. Mästerskapet annonseras på hemsidan ochfacebooki god tid (minst 3 veckor) 
 • 3. Anmälan och startavgift ska vara klubben tillhanda senast 2 veckor före tävlingsdagen, anmälan är bindande.
 • 4. Startavgift för KM och KS bestäms av styrelsen för aktuellt år. 

 

Krav för deltagande 

 • 5. Förare måste vara medlem i SHK, antingen huvudmedlem eller familjemedlem. 
 • 6. Förare får lov att delta med flera hundar.
 • 7. Deltagare ska under mästerskapet hjälpa till med olika funktionärsysslor. 
 • 8. Hunden måste vara minst 10 månader gammal senast på dagen för tävlingen för att delta.  
 • 9. Hund som erhållit godkänt resultat i en officiell tävling äger ej rätt att delta i KS med undantag om föraren är under 12 år. Hund som ej erhållit godkänt resultat i en officiell tävling äger rätt att delta i både KM och KS.
 • 10.Löptikäger rätt att delta i samtliga klasser, men startar sist oavsett klass. Löptik får i övrigt endast vistas inom anvisat område. Information om löptiks deltagande ska meddelas senast dagen före tävlingsdatum. Vid inomhustävling gäller även lokalens egna regler med hänseende till tex. tikskydd.  

 

Regler 

 • 11. KM och KS döms enligt officiella regler. 
 • 12. Startordning presenteras på plats på tävlingsdagen. 
 • 13. Tävlingen döms av en domare. Denne behöver ej vara auktoriserad men ska inneha motsvarande kunskaper. Domaren får ej döma egen(na) hund(ar). Banorna behöver inte ritas av samma domare som dömer mästerskapet, men får ej ritas av någon som deltar i mästerskapet. 
 • 14. KM består av en bana i avancerad klass. KS består av en bana i nybörjarklass.

 

Resultat 

 • 17. KM: Ekipaget med det bästa resultatet (70-100 poäng) blir utnämnd till klubbmästare. Om ingen uppnår ett minimum av 70 poäng koras ingen klubbmästare. Om ett likaläge uppstår utnämns flera klubbmästare.
  Rosett och pris tilldelas 1:a, 2:a och 3:e placering.  
  Klubbmästare tilldelas även ett mästerskapsdiplom. Fotografi på klubbmästaren kommer att presenteras på klubbens hemsida och facebooksida, samt hängas upp i klubbstugan.  
 • 18. KS: Ekipaget med det bästa resultatet (1-100 poäng) blir utnämnd till klassens Kommande stjärna. Vinnaren tilldelas en rosett och pris.

 

Övrigt 

 • 19. Alla deltagare och övriga funktionärer erhåller fika i form av en dricka och en korv eller liknande förtäring. Övriga personer som ej deltar i mästerskapet kan köpa fika enligt prislista på plats. 
 • 20. Vid ett totalt antal deltagare om mindre än 10 ekipage äger styrelsen rätt att ställa in mästerskapet.

Regelverk för  klubbmästerskap i nosework i Staffanstorps Hundklubb 

Inbjudan/Anmälan 

 • 1. Klubbmästerskap i nosework anordnas  av tävlingskommitén i  Staffanstorps Hundklubb (SHK) en gång per år under september eller oktober månad och är indelat i ett klubbmästerskap (KM) samt “kommande stjärna” (KS). 
 • 2. Staffanstorp hundklubbs styrelse ska informeras om när och var KM och KS ska äga rum och därefter annonseras på hemsidan och facebook i god tid (minst 3 veckor innan) 
 • 3. Anmälan och startavgift ska vara klubben tillhanda senast 2 veckor före tävlingsdagen, anmälan är bindande. 
 • 4. Startavgift för KM och KS bestäms av styrelsen för aktuellt år.  

 

Krav för deltagande 

 • 5. Förare måste vara medlem i SHK, antingen huvudmedlem eller familjemedlem.  
 • 6. Förare får endast delta med en hund i KM respektive KS men samma hund kan delta i båda klasser.  
 • 7. Deltagare ska innan ,under och efter mästerskapen kunna vara behjälplig med olika funktionärsysslor.  
 • 8. Hunden måste vara minst 12 månader gammal senast på dagen för tävlingen för att delta i KM. Hunden måste vara minst 10 månader gammal senast på dagen för tävlingen för att delta i KS.  
 • 9. Inget krav på godkänt doftprov i vare sig för KM eller KS , men hunden bör vara tränad på de aktuella dofterna.  
 • 10. Hund som erhållit diplom i officiell tävling(TSM eller TEM) äger ej rätt att delta i KS med undantag om föraren är under 12 år. Hund som ej erhållit diplom äger rätt att delta i både KM och KS.  
 • 11. Löptik äger rätt att delta med tikskydd i samtliga klasser, och startar sist oavsett klass. Löptik får i övrigt endast vistas inom anvisat område. Information om löptiks deltagande ska meddelas senast dagen före tävlingsdatum. Vid inomhustävling gäller även lokalens egna regler med hänseende till ex tikskydd och hanhundsskydd.

 

Regler 

 • 12. KM och KS döms enligt officiella regler.  
 • 13. Startordning presenteras som senast på plats på tävlingsdagen.  
 • 14. Tävlingen döms av en domare. Denne behöver ej vara auktoriserad men ska inneha motsvarande kunskaper. Domaren får ej döma egen(na) hund(ar). Sökområdena bör ställas i ordning av domare/funktonär som ej ska tävla i aktuellt sök. Gömmor placeras av domare.  
 • 15. KM består av 4 sök i valfri kombination (fordon, inomhus, utomhus, behållare) på klass 2 nivå, med hydrolat av eukalytus, lagerblad eller en kombinationsdoft av de båda. 1 – 2 doftgömmor  per sök.  KS består av 4 sök i valfri kombination (fordon, inomhus, utomhus, behållare) på klass 1 nivå, med hydrolat av  eukalyptus.  

 

Resultat 

 • 16. KM: Ekipaget med det bästa totala resultatet (5 –100 poäng ) blir utnämnd till klubbmästare. Bedömning sker  enligt följande i nämnd ordning. Bästa poäng, kortast tid, minst antal fel. Om ett likaläge uppstår utnämns flera klubbmästare. Rosett och pris tilldelas 1:a, 2:a och 3:e placering.  Klubbmästare tilldelas även ett mästerskapsdiplom. Fotografi på klubbmästarna kan komma  att presenteras på klubbens hemsida och facebooksida.

 

 • 17. KS: Ekipaget med det bästa totala resultatet (25 -100 poäng) blir utnämnd till klassens Kommande stjärna. Bedömning sker enligt följande. Bästa  poäng, kortast tid, minst antal fel. Om ett likaläge uppstår utmämns flera Kommande stjärnor. Vinnaren tilldelas en rosett och pris. Fotografi på Kommande stjärna kan komma att presenteras på klubbens hemsida och facebooksida.

 

 Övrigt 

 • 18. Alla deltagare och funktionärer erhåller fika i form av en dricka och en korv eller liknande förtäring. Övriga som ej deltar i mästerskapet kan köpa fika enligt prislista på plats.  
 • 19. Vid ett totalt antal deltagare om mindre än 10 ekipage äger styrelsen rätt att ställa in mästerskapet. 

Resultat

Tävlingar och aktiviteter

Vi arrangerar olika tävlingar och aktiviteter under året. Här hittar du minnen från några av dem. 

Den 5/11 gjorde vi en favorit i repris och höll en blåbärstävling i Trelleborgs Hundarena.

Söndagen den 31/7 anordnade Staffanstorps Hundklubb och Veberöds Brukshundsklubb en dubbel klass 1 tävling i Veberöd. 

Söndagen den 27/2 anordnade vi en clear round tävling i AnnGility hundträningsbana i Kongsmarken. Alla ekipage som tog sig igenom felfritt fick pris.

Söndagen den 7/11 bjöd Staffanstorps Hundklubb in till Halloween – blåbärstävling i Trelleborgs hundarena
Totalt 165 starter fördelade på två blåbärklasser, en hoppklass och en agilityklass. 

Flera dök upp i helt fantastiska dräkter och förgyllde tävlingsdagen. 
Vi hoppas att alla tävlande hade lika kul som vi hade.

Helgen 16-17 oktober arrangerade vi vår första officiella lagtävling på klubben!

Trots lite kladdigt underlag deltog flera fantastiska ekipage i höstvädret och höll uppe stämningen.